Yareta bitkisi

...

Bitkilər 15 Sentyabr 2016 02:33


 

Yareta bitkisi And dağlarının Peru, Boliviya, Argentina hüdudlarında və Çilidəki Atakama çölündə 3500-4000 metr arasındakı yüksəklikdə yetişir. Həşəratlar tərəfindən çiçəkləri  döllənən bu bitkinin ən qəribə xüsusiyyəti çox yaşamasıdır. Təxminən 3000 yaşı olan Yareta bitkiləri da var. Görünüşünə görə yosuna bənzəyən, əslində bir-birinə çox sıx yerləşən saplar üzərində minlərlə çiçək tumurcuğundan ibarət olan bu bitki böyük yastığa bənzəyir. And yastığı kimi tanınan, bütün il boyu yaşıl olan və çəhrayı rəngdən yasəmən rənginə qədər müxtəlif rəngli çiçəklərdən ibarət bu bitki fərqli iqlim şəraitində az minerallı torpaqlarda daha çox suya ehtiyac duymadan sadəcə bol günəş şüası altında yetişir.