Damarlardakı avtomatik qapılar: vena qapaqcıqları

...

İnsan bədəni 29 May 2017 00:13


Venalar bədəndəki qüsursuz nizamın ən gözəl nümunələrindəndir. Bu damarların içərisində ürəyə doğru açılan bir çox qapaqcıqlar yerləşdirilib. Beləliklə, cazibə qüvvəsinin təsiri ilə qanın geriyə doğru axmasının qarşısı alınır. Qan yalnız ürəyə doğru axır. Bu qapaqların hər biri xüsusi quruluşa sahibdir. Məməyəbənzər əzələnin vətərləri sayəsində qapaqların yalnız bir istiqamətə doğru açılması təmin olunur. Burada mükəmməl mühəndislik möcüzəsi var. İndi isə bu qüsursuz sistemin necə inşa edildiyi üzərində düşünək.

Dünyanın ən uzun boru xəttini (venaları) inşa edən işçilər (hüceyrələr) üç mühüm vəzifəni yerinə yetirirlər. Bu hüceyrələr həm mühəndis, həm işçi, həm də inşaat materialı kimi fəaliyyət göstərirlər.