Bitkilərin böcəklərlə dostcasına əlaqəsi

...

Bitkilər 15 May 2017 03:22


Çoxalma prosesində bitkilər çox mehriban və dostyana bir dildən istifadə edirlər. Uçucu birləşmələr böcəkləri (tozcuqları çiçəkdən çiçəyə daşıyan böcəklər) dəvət edən siqnal yayırlar. Xüsusilə gecə çiçək açan bitkilər üçün qoxu yaymaq rəngindən və ya formasından daha təsirli olur. Qoxunu hiss edən böcək bu qoxunun mənbəyində nektar olduğunu bilir.

Qarşılıqlı baş verən bu rabitə vasitəsilə böcək qoxunun mənbəyinə tərəf yönəlir. Çiçəyə çatdıqda nektarı toplamaqla məşğul olur və bu zaman da tozcuqlar üzərinə yapışır. Böcək qonduğu digər çiçəyə daha əvvəl üzərinə yapışan tozcuqları buraxır  və beləcə, bitki döllənir. Əlbəttə ki, böcək bu prosesləri şüurlu şəkildə etmir. O yalnızca qoxusunu hiss etdiyi nektarı axtarır. Bitkinin isə bu cür planlar qurmasının, bunu həyata keçirmək üçün böcəkləri cəlb edən qoxu ifraz etməsinin təsadüfən baş verməsi mümkün deyil. Çünki böcək də, bitki də Rəbbimizin onlara ilham etdiyi kimi hərəkət edirlər.

Təkamülçülər heyvan və insanlar üçün uydurduqları təkamül yalanını bitkilərə də aid edərək bütün bitkilərin bir növ bitkidən əmələ gəldiyini iddia edirlər. Şübhəsiz ki,  digər mövzularda olduğu kimi, bu mövzuda  da təkamülçülərin heç bir dəlilləri yoxdur. Təkcə ünsiyyət üsulları belə bitkilərin üstün Ağlın əsəri olduğunu sübut edir. Uca Allah bitkilərin hər birini xüsusi müdafiə sistemi ilə, eləcə də müxtəlif dad, qoxu, rəng və faydalı xüsusiyyətlərlə birlikdə yaratmışdır:

Yer üzündə sizin üçün yaratdığı müxtəlif rəngli şeyləri də (sizə ram etdi). Şübhəsiz ki, bunda düşünüb ibrət alan insanlar üçün dəlillər vardır. (Nəhl surəsi, 13)