Kainat

...

Göy cisimlərinin bir-birlərinə olan uzaqlıqlarındakı möcüzə
Göy cisimlərinin kosmosda yerləşməsi və aralarındakı nəhəng məsafələr Yerdə canlı həyatın mövcud olması üçün zəruridir. Göy cisimləri arasındakı məsafələr Yerdəki həyatı dəstəkləyəcək şəkildə bir çox universal qüvvə ilə uyğun hesabla nizamlanmışdır. Bu məsafələr planetlərin orbitlərinə, hətta planetlərin &... davamı

Fəzadakı göy cisimləri arasındakı məsafə Allah`ın elmi ilə nizamlanmışdır
Yer planeti, bildiyimiz kimi, Günəş sisteminin bir hissəsidir. Bu sistem kainatdakı digər ulduzlarla müqayisədə orta ölçülü ulduz olan Günəşin ətrafında fırlanan 8 planetdən və bu planetlərin peyklərindən ibarətdir. Bu sistemdə Yer Günəşə ən yaxın üçüncü planetdir.   Əvvəlcə, bu sistemin böy&... davamı

QAZ PLANET - YUPİTER

QAZ PLANET - YUPİTER

9 Fevral 2017 14:43

Yupiter Günəş Sisteminin ən böyük planetidir. Kütləsi Dünyanın 318 qatı olan Yupiter bir qaz planetdir. Yupiter planetinin atmosferi, üzü və iç quruluşu arasında ayrı-seçkilik etmək güc olduğundan "atmosfer istiliyi" kimi bir anlayışı ifadə etmək də eyni nisbətdə çətindir. Lakin, planetin atmosferi sayıla ... davamı

Orbitlər və dövr edən kainat

Orbitlər və dövr edən kainat

9 Fevral 2017 14:42

Kainatdakı əzəmətli nizamın mühüm səbəblərindən biri də şübhəsiz ki, göy cisimlərinin müəyyən edilmiş oxları ətrafında hərəkət etməsidir. Ulduzlar, planetlər və peyklər həm öz oxları ətrafında, həm də bağlı olduqları sistemlə birlikdə hərəkət edirlər. Kainat sanki fabrikin dişli alətləri kimi incə bir sistemdə hərəkət... davamı

Kainatın yaradılışı, ulduz əmələ gəlmə prosesi
Kainatın yaradılışı, ulduz əmələ gəlmə prosesi Buludsuz bir gecədə səmaya baxanda parıldayan çoxlu ulduzlar görürsünüz. Qaranlıqda parıldayan nöqtə kimi görünən ulduzlara aid bildiklərimiz göründüyü kimi deyil. Ulduzlara xas heyrətamiz xüsusiyyətlər nələrdir? Səmaya baxanda ulduzların eyni cərgədə... davamı

Qurandakı işarələr

Qurandakı işarələr

1 May 2016 00:27

    Biq Bənq modeli bəşəriyyətin kainatı tanımasına yardım etməklə bərabər, çox mühüm vəzifəni də yerinə yetirmişdir. Əvvəlki səhifələrdə sitat gətirdiyimiz, əvvəllər ateist olan, lakin sonradan Yaradılışı qəbul edən məşhur filosof Entoni Flyunun ifadəsi ilə, Biq Bənq ilə “elm dini mənbələr tərəfindən müdafi?... davamı

Kainatı kim yoxdan yaradıb?
Biq Bənqin qələbəsi ilə materialist doqmanın təməli olan “sonsuz kainat” məfhumu da tarixə qarışdı. Bəs Biq Bənqdən əvvəl nə vardı və “yoxluq” olan kainatı böyük partlayış ilə “varlıq” edən qüvvə nə idi?   Əlbəttə, bu sual Artur Eddinqton kimi digər materialistlərin də xoşuna gəlməyən həqiqəti, yə... davamı

Kainatın genişlənməsi və “Biq Bənq” nəzəriyyəsi
  1922-ci ildə rus fizik Aleksandr Fridman Eynşteynin ümumi nisbilik nəzəriyyəsinə əsasən kainatın sabit olmadığını, ən kiçik təsirin kainatın genişlənməsinə və ya büzüşməsinə səbəb olacağını hesabladı. Fridmanın kəşfinin əhəmiyyətini ilk dəfə anlayan şəxs isə belçikalı astronom Corc Lemetr oldu. Lemetr bu hesablamalara... davamı

Kainatın yoxdan yaradılması

Kainatın yoxdan yaradılması

30 Aprel 2016 23:39

Biq Bənq nəzəriyyəsi kainatın bütün hissələrinin ani genişlənməyə başladığını qəbul edir. Bəs kainatın bütün hissələri eyni anda genişlənməyə necə başlayıb? Əmri verən kimdir?   Kosmologiya professoru Andrey Linde 2   Kainatın yaradılışı bir əsr əvvəl astronomların böyük əksəriyyətinin barmaqarası y... davamı