Atom

...

Elm dünyasını təəccübləndirən kəşf: hər növün DNT zəncirinin daşıdığı məlumat müxtəlifdir
Hər canlı DNT və RNT adlı bir növ hərf sırasından ibarət genetik koda sahibdir və uzun illərdir bu mövzu haqqında araşdırmalar aparılır.Hər canlı DNT və RNT adlı bir növ hərf sırasından ibarət genetik koda sahibdir və uzun illərdir bu mövzu haqqında araşdırmalar aparılır.Ancaq genetika elminin yarandığı ilk illərdən etibarən əldə olunan b&u... davamı

Hüceyrələrin enerji istehsal etməsi təsadüflərlə açıqlana bilməz
Heç bir hüceyrə orqanoidinin biloji bir prosesiöyrənməyə, sözün əsl mənasında, fürsəti yoxdur.Çünki hüceyrəyarandığı andabelə funksiyaları yerinə yetirəcək xüsusiyyətlərə malik olmayıb daha sonra zaman ərzindəonu əldə edə bilməsi mümkün deyil. İnsan yarandığı andan etibarən bu sistem bədənində bü... davamı

Enerji istehsalı oksigenin iştirakı ilə baş verəndə çıxım 15 dəfə artır
  Oksigen daim ehtiyacımız olan maddədir. Əgər oksigen olmasa, sadəcə 4 dəqiqə yaşaya bilərik. Hüceyrənin tənəffüsü üçün lazım olan 5 əhəmiyyətli şey var. Çayınıza, yaxud da qəhvənizə qatdığınız şəkər sonsuza qədər gözləsəniz beləheç vaxt ikiyə bölünüb triozaya çevrilməz. Ş... davamı

Hüceyrə qılafı mükəmməl qoruyucu örtükdür
Hüceyrə qılafının quruluşu necədir? Hüceyrə “qapıları” içəriyə daxil olacaq maddələri necə ayırd edirlər?   Müasir dövrdə hüceyrə qılafının molekulyar quruluşu hüceyrə biologiyası və biokimya sahələri üzrə ən mühüm tədqiqat obyektlərindən biridir. Bunun səbəbi hüceyrə qılafının ... davamı

ANTİBİOTİKƏ QARŞI MÜQAVİMƏT GÖSTƏRƏN BAKTERİYALARIN İSTİFADƏ ETDİYİ METODLAR
Antibiotik müalicəsinə qarşı bəzi bakteriyaların müxtəlif üsullardan istifadə edərək xilas olduqları və ya antibiotik müalicəsinə qarşı müqavimət göstərdikləri məlumdur. Bakteriyalar üzərində aparılan tədqiqatlar nəticəsində bəzi bakteriyaların antibiotikə qarşı müqavimət metodları aşkar edilmişdir. Bu yolla bakteriyaları... davamı

Enerji istehsal etmək üçün çalışan molekullar
Dərin nəfəs alın... Nəfəs almaq bizi rahatladan bir şeydir. Bəs bunun,  əslində, bədənimizdəki yanma reaksiyası üçün baş verdiyini bilirdinizmi? Enerji istehsalı üçün qəbul etdiyimiz şəkərli qidalar bədənimizdə oksigendə yanırvə oksigen əldə etmək üçün də nəfəs alırıq. Bədənimizi təşkil edən ən ki... davamı

Allahın bəxş etdiyi nemətlərdən olan silisium və kuvars
Allahın bəxş etdiyi nemətlərdən olan silisium və kuvars Silisiumun həyatımızdakı əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Silisium kimi bərk maddədən şüşə kimi şəffaf cisim necə əldə Kosmos əsrini yaşadığımız dövürdə texnologiya həyatımızınəvəzolunmaz parçası halına gəlmişdir. Texnologiya dedikdə ilk ağlımıza gələn ev ... davamı

Dəniz suyu

Dəniz suyu

24 Aprel 2016 22:58

  •Dəniz suyundakı elementlər • Dəniz suyunda duzluluq necə yaranıb? • Dəniz suyundakı duzluluq nisbəti niyə dəyişmir • Dəniz suyundakıduzun ideal ölçüsü Quruda yaşayan canlılar üçün havadakı qazların nisbəti necə əhəmiyyətlidirsə, suda yaşayan canlılar üçün də suyun tərkibi ... davamı

ATOM

ATOM

24 Aprel 2016 22:57

  1.Avropa Nüvə  Tədiqatları Mərkəzinin (CERN) mütəxəssisləri böyük hadron toqquşdurucusu vasitəsilə həyata keçirdikləri təcrübələrdə  iki subatomik zərrəcik kəşf ediblər. Bu subatomik zərrəciklər güclü  qüvvənin birləşdirdiyi üç kvarkdan ibarət bariondan təşkil olunmuşdur.  ... davamı